نقد پخته

وبلاگ درس نظریات انتقادی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما

یادداشت پایین رو از رو وبلاگ دکتر سبحانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خوندم و چون خیلی خوب مرتبط با اوضاع روز هم بود برای شما هم گذاشتم بخونید.


به نظرم مقاله خوبیه درباره موضوعات مطرح شده در جلسه آخر